24/7 Support: +255 756 556 556

info@faithvictorytz.org

24/7 Support: +255 756 556 556

info@faithvictorytz.org

Author Posts

Author Page Subtitle

MIZIZI YA MAISHA YAKO IJENGEKE NDANI YA YESU

WAKOLOSAI 2 :6-7   Hivyo basi, kama vile mlivyompokea Kristo Yesu kuwa Bwana, endeleeni kukaa ndani yake, mkiwa na mizizi, na mmjengwa ndani ya

19 comments admin

KUTII NI BORA KULIKO DHABIHU

1 SAMWELI 15:22-23 (NENO)   “Lakini Samweli akajibu: “Je, BWANA anafurahia sadaka za kuteketezwa na dhabihu kama vile kuitii sauti ya BWANA

0 comments admin

KUMSIFU NA KUMTUKUZA MUNGU KILA SIKU

ZABURI 145 :1-3   Nitakutukuza wewe, Mungu wangu Mfalme, nitalisifu Jina lako milele na milele. Kila siku nitakusifu na kulitukuza Jina lako m

0 comments admin

KUMCHA BWANA NDICHO CHANZO CHA HEKIMA

Mithali 9:10 (NENO)   “Kumcha BWANA ndicho chanzo cha hekima, na kumjua Aliye Mtakatifu ni ufahamu.”   Wazo Kuhusu Neno la Leo

0 comments admin

KUKAA NA KUTAFAKARI HEKALUNI MWA BWANA

Zaburi 27:4 (SUV)             “Neno Moja nimelitaka kwa BWANA, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa BWANA siku zote za

0 comments admin

KILA MTU NA AMHESABU MWENZIWE KUWA BORA

WAFILIPI 2 :3-4   “Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno; bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kulik

0 comments admin

HERI KUVUMILIA MAJARIBU

YAKOBO 1:12 (NENO) “Heri mtu anayevumilia wakati wa majaribu, kwa sababu akiisha kushinda hilo jaribio atapewa taji la uzima Mungu alilowaahidia

0 comments admin

BWANA NDIYE MCHUNGAJI WANGU

Zaburi 23:1-2 (NENO)   “BWANA ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hunilaza katika malisho ya majani mabichi, kando ya maji matu

0 comments admin

FURAHINI KATIKA BWANA SIKU ZOTE

WAFILIPI 4 :4 “Furahini katika BWANA siku zote; tena nasema, Furahini.” Wazo Kuhusu Neno la Leo Furaha inapatikana katika Bwana Yesu Kristo

0 comments admin

BWANA ATAKULINDA DHIDI YA MADHARA YOTE

Zaburi 121:7-8 (NENO) “BWANA atakukinga na madhara yote, atayalinda maisha yako, BWANA atakulinda unapoingia na unapotoka, tangu sasa na hata mil

0 comments admin